3

Power Supply คืออะไร

Power Supply คือ อุปกรณ์จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับขนาด 220V เป็นกระแสตรง 5V, 12V ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ โดยผ่านทางเมนบอร์ด เพื่อเลี้ยงไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น VGA Card Harddisk, ช่อง DVD รวมไปถึงพัดลมระบายความร้อนตัวใหญ่ ๆ เป็นต้น ดังนั้นพาวเวอร์ซัพพลายจึงมีความจำเป็นและมีหน้าที่สำคัญเอามากๆ ในเครื่องคอมพิมเตอร์

อาจมีหลายๆคนเคยสงสัยว่า เวลาเสียบ Flash Drive แล้งเครื่องมองไม่เห็น หรือเวลาเสียบ USB เยอะๆแล้ว มีบางอย่างที่ใช้งานไม่ได้ สาเหตุก็มาจากไฟเลี้ยงจาก Power Supply ไม่เพียงพอ หรือหากแย่กว่านั้น คอมพิวเตอร์ก็อาจจมีอาการผิดปกติ เช่น ชอบรีสตาร์ทตัวเองบ่อยๆ